ระบบการขนส่งสินค้า

image

ค่าส่งเริ่มต้น 50 บาท COD เพียง 2% เงินเข้าทุกวัน

image

สำหรับพื้นที่ห่างไกล

บริการขนส่งสินค้าสำหรับพื้นที่ห่างไกล

สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว

บริการขนส่งสินค้าสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว