ระบบ CRM สำหรับธุรกิจขายของออนไลน์

CRM Automation
ระบบนัดหมายการโทรหาลูกค้าอัตโนมัติ

โซลูชั่นที่ช่วยยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างยอดขายด้วยระบบนัดหมายอัตโนมัติ คุยลูกค้าได้มากในเวลาที่น้อยลง

โซลูชั่นที่ช่วยยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพิ่มยอด เพิ่มโอกาส ให้ลูกค้าซื้อซ้ำ
สร้างโอกาสในการขาย เพิ่มลูกค้ารายใหม่
ติดตามการขายและ พยากรณ์รายได้
เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
ยกระดับการให้บริการ สร้างความประทับใจ ส่งตรงต่อลูกค้า
@/static/img/home/btn/btn-register-fb-v2.png @/static/img/home/btn/btn-register-line-v2.png
@/static/img/home/btn/btn-register-fb-v2.png @/static/img/home/btn/btn-register-line-v2.png

เก็บลีดไม่ตกหล่น รู้ทุกรายละเอียดของลูกค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ระบบเก็บลีดลูกค้าสำคัญได้ไม่ตกหล่น พร้อมเก็บทุกรายละเอียด สามารถค้นหา Customer Info ในระบบได้ ทั้งข้อมูลลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อผ่านระบบ

แจกจ่ายลีด
ตรงความสามารถทีมขาย

ระบบแจกจ่ายลีด ให้ตรงต่อความสามารถของทีมขาย พร้อมกำหนด สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของแอดมิน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ถูกใจใน เวลาที่เหมาะสม

จัดลำดับความสำคัญของงาน

Action Priority กำหนดลำดับความสำคัญของกิจกรรม หรือการทำงานสำคัญมากน้อยโดยแบ่งเป็น Critical, High, Medium, Low

เก็บข้อมูลการทำงานของแอดมินได้ทุกขั้นตอน

Activity Log ระบบเก็บข้อมูล การทำงานของแอดมินในการจัดการข้อมูล หรือการทำงานได้ในทุกขั้นตอน

คลิกโทรออกจากระบบได้ทันที

เชื่อมการติดต่อให้การคุยไม่สะดุด สามารถกดโทรออกจากระบบได้ทันทีในคลิกเดียว

เก็บประวัติการสั่งซื้อสินค้า

เปิดออเดอร์ ไปกี่รายการ สั่งซื้อสินค้าตัวใด ราคาเท่าไหร่ระบบเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า ได้ทั้งหมด ไม่ตกหล่น เข้าดูย้อนหลังได้ ไม่ซ้ำซ้อน

ระบบบันทึกการโทร

เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลเวลา การสั่งซื้อ การเพิ่มยอดขาย ในการโทรแต่ละครั้งได้ พร้อมสรุปรายงานยอดขายภายในระบบ

เก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

ข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ระบบสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ในรูปแบบ ข้อความ ภาพ และไฟล์ที่บอกถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอขายสินค้าที่ตรงต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น

รายงานข้อมูลลูกค้า

เก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อผ่านระบบของลูกค้าแต่ละคน จัดสัดส่วนตามช่องทางที่ลูกค้าซื้อ สินค้าที่ลูกค้าต้องการ สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้

ตั้งค่าให้ทุกกิจกรรมง่ายขึ้น แบบอัตโนมัติ

สร้างกิจกรรม พร้อมกำหนดระยะเวลา ให้ทำงานในกรอบเวลาที่ต้องการ เช่น กำหนดให้ทีมเทเลเซลล์ ติดตามลูกค้าเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานภายหลังการจัดส่งสินค้า 3 วัน เป็นต้น

ระบบสามารถตั้งค่า กิจกรรม ระยะเวลา การแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมขายเทเลเซลล์ทำงานได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

กำหนดเวลานัดหมายอัตโนมัติ

แอดมินไม่ต้องเปลืองเวลา นัดหมายลูกค้าสำคัญ ระบบตั้งค่ากำหนดเวลานัดหมายการโทรหาลูกค้าให้อัตโนมัติ

แจ้งเตือนทุกการโทรหาลูกค้า

ไม่พลาดการติดตาม ด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนนัดหมาย ช่วยให้ทีมเทเลเซลล์จัดการ บริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น

ติดแท็ก จัดแบ่งกลุ่มลูกค้า ไม่ทับซ้อน

จัดการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ระบบจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตามการทำงาน แบ่งตามโปรโมชั่น พฤติกรรมลูกค้า หรือจัดแบ่งตามการทำงานของแอดมิน สามารถจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ไม่ทับซ้อน

คำถามที่พบบ่อย

CRM เป็นระบบในการเก็บข้อมูลลูกค้า อาทิเช่น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคน เพื่อนำมาวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้

ระบบ CRM ของ Gosell เป็นระบบติดตามลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกมุม เป็นระบบการติดตามสอบถามลูกค้าได้ในทุกกิจกรรม อาทิเช่น การแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายหลังการซื้อ เพื่อเสนอแนะวิธีการใช้งานเป็นการเอาใจใส่กลุ่มลูกค้าของแบรนด์, การติดตามหลังการขาย หรือ การนำเสนอโปรโมชั่นสิทธิพิเศษ เป็นต้น

ระบบ CRM Automation คือ ระบบสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการนัดหมายโทรหาลูกค้าอัตโนมัติ โดยระบบสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการติดตามเพื่อให้คำแนะนำลูกค้าได้ ทำให้ทีมขายทำงานง่ายขึ้น และสามารถให้คำแนะนำ/เสนอขายสินค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม