ระบบการขนส่งสินค้า

image

บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ส่งเย็น ส่งเร็ว ส่งฟิ้วซ์

image

Fuze Post

บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
ส่งเย็น ส่งเร็ว ส่งฟิ้วซ์

 • รูปแบบการให้บริการจัดส่งควบคุมอุณหภูมิ
  1. การจัดส่งแบบ Chilled ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 0-8 องศาเชลเซียส
  2. การจัดส่งแบบ Frozen ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเชียส
 • ค่าบริการ
  คำนวณจากขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง)
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์
  ขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ต้องไม่เกิน 30+44+38 ชม. และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • การรับพัสดุ
  ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ค่าบริการเข้ารับพัสดุ 50 บาท/จุดเข้ารับ 5 ชิ้นขึ้นไปเข้ารับฟรี
  (หมายเหตุ การเข้ารับครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เท่านั้น)
 • เวลาเข้ารับพัสดุ
  เรียกรถเข้ารับก่อนเวลา 12:00 น. เข้ารับภายในวัน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ COD
  ยังไม่รองรับการจัดส่งรูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)