รูปแบบเอกสาร

Business & Shipment Document Template

ระบบสามารถออกเอกสารได้ทุกรูปแบบ มีเทมเพลตให้เลือก ยืดหยุ่นตามการใช้งาน เอกสารครบทั้งการเงินและจัดส่ง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบจัดเตรียมสินค้า ใบส่งของ ใบจ่าหน้าพัสดุทุกขนส่ง มีเทมเพลตให้เลือกใช้ตามช่องทางขาย รองรับได้ทุกเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะใช้กระดาษ A4 หรือ Sticker ก็พิมพ์ง่าย สะดวก รวดเร็ว