ระบบการขนส่งสินค้า

image

ส่งของก็ไว เงินเข้าก็ไว COD 1 วันทำการเท่านั้น

image

นินจาแวน

ส่งง่ายสบายกระเป๋ากับราคาเริ่มต้นเพียง 15  บาท เท่านั้น

 • น้ำหนัก
  ทั้งกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด น้ำหนักสูงสุด 35 กก./ชิ้น
 • ระยะเวลาส่งพัสดุ
  กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ภายใน 2-3 วัน ต่างจังหวัด ภายใน 3-5 วัน
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์
  ด้านใดด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 100 ซม. กว้าง+ยาว+สูง รวมกัน ไม่เกิน 200 ซม.
 • ค่าบริการ
  ค่าขนส่ง จะคิดตามน้ำหนักจริง ร้านค้าสามารถชำระเงินได้กับ ทางสาขาค่าบริการสำหรับออเดอร์ COD ที่ส่งสำเร็จ 2%
 • เรียกรถรับพัสดุ
  สามารถเรียกรถเข้ารับผ่านระบบได้ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
  หมายเหตุ : งดเว้นการเข้ารับพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมด
 • วันทำการ
  วันจันทร์ – วันเสาร์

อัตราค่าจัดส่งพัสดุต่อกล่อง Ninjavan