บริการ

รายงานยอดรวม ยอดขาย รู้ทุกการเคลื่อนไหว ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน

เงินเข้า เรารู้ ตรวจสอบง่ายๆผ่านหน้าสถานะการชำระเงิน เช็คออเดอร์ที่ยังไม่ได้รับเงินได้ทันที ป้องกันการตกหล่น ตรวจสอบออเดอร์ที่ไม่ได้รับเงินง่ายๆ
กับสถานะการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นแบบโอนเงิน หรือ COD