ระบบการขนส่งสินค้า

image

ส่งของก็ไว เงินเข้าก็ไว COD 1 วันทำการเท่านั้น ที่สำคัญไม่คิดขนาดพัสดุด้วยนะ

image

สำหรับพื้นที่ห่างไกล

บริการขนส่งสินค้าสำหรับพื้นที่ห่างไกล